Nedocenené masáže

Najlepšou variáciou klasických masáží sú všetky masáže, ktoré sú charakteristické erotickým typom. Tieto masáže majú blahodarný účinok nielen na telo. Ich priebeh program a cieľ je úplne odlišný od klasických masáží, ktoré poznáme z každodenného života s ktorými sme sa už určite stretli.

masáž

Erotická masáž ponúka skvelý erotický zážitok, hlavne vďaka vyškoleným masérkam, ktoré na svojho klienta dozerajú počas celého priebehu masáže. Erotické masáže sú prepojením klasických masáží, pričom v sebe spájajú aj množstvo prvkov z meditačných cvičení a techník ako sú napríklad aj známe techniky vedomého dýchania, vďaka ktorému dokáže klient precítiť svoje telo, dokáže sa zamerať sám na seba a úplne vytesniť okolie a uvedomiť si, že aj keď sa to tak možno nezdá, ale každý nádych a výdych je jedinečný procesom, ktorý nie je samozrejmosťou. Vedomé dýchanie je často 1 z aktivít, ktorou sa začínajú tieto erotické masáže spolu s rituálmi pozdravu. Vďaka vedomému dýchaniu dokážeme precítiť vlastne telo a dokážeme sa zamerať sami na seba, na prítomnosť, na to kde sa nachádzame a naučí nás to načúvať vlastnému telu.

masáž

Jedným z cieľov erotických masáží je aj načúvanie vlastnému telu, s ktorým sa spája objavovanie seba samého a skrytých zákutí svojej mysle, spoznávanie vlastných hraníc svojho tela a objavovanie možno nových reakcií na podnety, s ktorými sme sa predtým nestretli alebo ktoré sú pre nás neobvyklé intenzívne. Erotické masáže sú 1 z tých typov aktivít, vďaka ktorým dokážete pochopiť seba samého, naučíte sa milovať seba samého takého aký ste, naučia vás rešpektu a úcte ku každej 1 bytosti. Nanešťastie, tieto masáže sú spoločnosťou odsudzované, pretože nikto nevidí skutočný dôvod a podstatu, prečo tieto masáže navštíviť a každý sa pozerá len na to, že v nich figuruje nahota. Práve vďaka tomu nie sú tieto masáže u nás príliš populárne.