Budúcnosť detí

Deti sú naša budúcnosť. Čo ale tá ich? Aká budúcnosť sa črtá pre naše deti? To akú ju budú mať z veľkej časti závisí na postoji a pohľade rodiča. Deti sú ako špongia. Nasávajú informácie, sledujú správanie a zvyky svojho okolia. Najmä svojich rodičov a starších súrodencov. Určite ste si všimli, že dnešný svet je o niečo inakší ako keď sme my boli malými deťmi. Rovnako aj trendy a zaužívané zvyky sa menia. Všimli ste si, keď ste niekedy čakali pred škôlkou, školou či družinou na svoje dieťa, ako sa správajú a ako vyzerajú iné deti a dospelý? Vo svete je trend konzumnej spoločnosti. Charakterizovaný rozmanitosťou výberu. A tento výber je dostupnejší viac ako kedykoľvek predtým.

Premýšľate aj Vy nad tým ako vštepiť deťom zdravé návyky?

Za následok môžeme považovať alarmujúci rast detskej obezity v spoločnosti. A nielen to, od tejto skutočnosti sa odvíjajú aj iné zdravotné problémy, ktoré si deti môžu so sebou poniesť aj v dospelosti. Ako však ale deťom vysvetliť, že toto je nezdravé a naučiť ich stravovať a hýbať sa správne. Všade je o tom veľa popísané a natočené a inštruované ale cesta k zdravým návykom dieťaťa je v reálnom živote oproti odporúčaniu oveľa spletitejšia a bežný rodič je zavalený takým množstvom informácií až sa mu z toho točí hlava. Oveľa ťažšie je tieto skutočnosti prezentovať dieťaťu. Iste môžeme ho postaviť pred hotovú vec. Typom: proste to nedostaneš / nezješ / neurobíš.

Poobzerajte sa po interaktívnej výuke detí

Ak však dieťa vidí svojich rovesníkov s mastnými šiškami je naozaj ťažké vštiepiť mu ideológiu racionálnej stravy bez toho aby ju začal neznášať. Výsledkom môžu byť návaly zlosti, odmietanie, trucovanie či zmena správania dieťaťa bez zjavnej príčiny. Ako sa ale vyvarovať týmto negatívnym komplikáciám? Ukážte to deťom hrou. V dnešnej dobe máme množstvo prostriedkov ako naučiť deti racionálnej strave a zdravému pohybu bez toho, aby to dieťa bralo ako trest alebo utrpenie. Dôležité je s touto zmenou začať čo najskôr. Na Slovensku dokonca máme niekoľko projektov, na pozitívne zautomatizovanie zdravých návykov formou interaktívnych hier, príbehov a zážitkových dní. Tieto sú vhodné už pre deti predškolského veku. Prinášajú pozitívny aspekt do výchovy dieťaťa a formujú jeho návyky k zachovaniu vlastného zdravia, ktoré si so sebou ponesie až do dospelosti